The English - Milanese dictionary

IN ENGLISH                        IN MILANESE

Address                               l’indirizz

aeroplane                           l’areoplan

all                                           tutt

alone                                    in de per lu

always                                  semper

bad                                        gram

bed                                        el lett

big                                         gròss

bird                                       l’usell

black                                     negher

blood                                    el sangu

blue                                      bloeu

bone                                     l’òss

book                                    el liber

bottle                                   la botteja

boy                                       el bagaj

bread                                   el pan

broom                                 la scova

brother                                               el fradell

buy                                       comperà

car                                         la macchina

cat                                         el gatt

chair                                     la cadrega

chew                                    sgagnà

chicken                                                el pollaster

child                                     el fioeu

chin                                      el barbòzz

choose                                 scernì

close                                    sarà su

cook                                     el coeugh

corner                                  el canton

cow                                      la vaca

crazy                                    matt

crowd                                   la gent

day                                       el dì

death                                   la mòrt

dirty                                     vonc

doctor                                 el dottor

dog                                       el can

door                                     la pòrta

drink                                    bev

dry                                        succ

eat                                        magnà

egg                                       l’oeuv

empty                                 voeuj

end                                       la fin

enough                                               assee

factory                                 la fabbrica

farmer                                 el villan

father                                   el pader

fever                                    la fever

fire                                        el foeugh

fish                                       el pess

flower                                 el fior

foreign                                forestee

fresh                                    fresch

friend                                  l’amis

full                                        pien

garden                                el giardin

girl                                         la tosa

give                                      dà

glass                                     el biccer

go                                          andà

gold                                      l’òr

green                                   verd

hammer                              el martell

hat                                        el cappell

head                                    el coo

holiday                                la vacanza

horse                                   el cavall

hot                                        sbrojent

hour                                     l’ora

husband                              el marì

inside                                   denter

iron                                       el ferr

island                                   l’isola

juice                                     el sugh

kill                                         ammazzà

knife                                    el cortell

lake                                      el lagh

learn                                    imparà

leg                                         la gamba

listen                                    scoltà

live                                        viv

lose                                      perd

lover                                    el moros

market                                 el mercaa

marriage                             el matrimoni

milk                                      el latt

mirror                                  el specc

money                                i danee

mother                la                            mader

name                                   el nòmm

near                                     visin

new                                      noeuv

night                                    la nòtt

noise                                    el frecass

now                                      adess

old                                        vegg

only                                      domà

open                                    dervì

outside                                               de foeura

pain                                      el dolor

parents                i                              gent

park                                      el parch

piece                                    el tòcch

post                                      la pòsta

quiet                                    quiett

red                                        ross

rich                                       scior

river                                     el fiumm

round                                   tond

salt                                        la saa

school                                  la scòla

sea                                        el mar

sell                                        vend

shoe                                     la scarpa

short                                     cort

shout                                    vosà

silver                                    l’argent

sleep                                    dormì

small                                    piscinin

soap                                     el savon

spoon                                   el cuggiar

stone                                   la preia

street                                   la via

table                                    la tavola

tax                                        i tass

television                            la television

theatre                                                el teater

thought                               el pensee

today                                   incoeu

tomorrow                           doman

tooth                                   el dent

train                                     el tren

tree                                      la pianta

understand                        capì

want                                    vorè

water                                   l’acqua

well                                      ben

wheel                                  la roeuda

whistle                                 el ziffol

white                                    bianch

wife                                      la miee

wood                                   el legn

year                                      l’ann

yellow                                 giald

yesterday                           ier

Milan                                   Milan

Lombardy                           la Lombardia